herbeBOI - Urząd Miasta i Gminy Czarne

e-Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami

Wypełnij formularz

Miejsce składania deklaracji


Urząd Miasta i Gminy w Czarnem
ul. Moniuszki 12,
77-330 Czarne

Dane identyfikacyjne

Dane identyfikacyjne współwłaściciela lub współmałżonka

Adres nieruchomości, na której powstają odpady komunalne

Adres składającego deklarację

Dane deklaracji

Dane dotyczące nieruchomości

Wyliczenie miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi