Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miasta i Gminy Czarne

Karty usług

Nazwa usługi Katagoria
PISMO OGÓLNE OGÓLNE
SO-01 - Dowód osobisty - wniosek o wydanie dokumentu WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH
SO-02 - Udostępnianie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL. WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH
SO-03 - Dowód osobisty - zawiadomienie o utracie/uszkodzeniu dokumentu WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH
SO-04 - Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały. WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH
SO-05 - Zameldowanie na pobyt czasowy cudzoziemców oraz obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin. WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH
SO-06 - Zameldowanie na pobyt czasowy obywateli RP. WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH
SO-07 - Zameldowanie na pobyt stały obywateli RP. WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH
SO-08 - Wymeldowanie z pobytu czasowego. WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH
SO-09 - Wymeldowanie z pobytu stałego. WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH
SO-10 - Wymeldowanie decyzją administracyjną. WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH
ŚS 01 - 500 plus - świadczenie wychowawcze Świadczenia społeczne
ŚS 02 - Specjalny zasiłek opiekuńczy Świadczenia społeczne
ŚS 03 - Świadczenie pielęgnacyjne Świadczenia społeczne
ŚS 04 - Zasiłek dla opiekuna Świadczenia społeczne
ŚS 05 - Zasiłek pielęgnacyjny Świadczenia społeczne
ŚS 06 - Świadczenie rodzicielskie Świadczenia społeczne
ŚS 07 - Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka Świadczenia społeczne
ŚS 08 - Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego Świadczenia społeczne
ŚS 09 - Świadczenia z funduszu alimentacyjnego Świadczenia społeczne
UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ OGÓLNE
Wniosek o zajęcie pasa drogowego drogi gminnej Budownictwo i drogownictwo
Wniosek o zajęcie pasa drogowego drogi wewnętrznej lub zajęcie terenu nieruchomości gruntowej Budownictwo i drogownictwo